NL FR EN

Betacel transplantatie

Doel van de studie

Het doel van deze transplantatie is voldoende donor betacellen in te spuiten zodat de productie van insuline in het lichaam wordt hervat. Dit kan een belangrijke verbetering geven van de glycemiecontrole en minder complicaties op lange termijn.

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

Screening sites

Studie eenheden van diabetesdiensten in 

Studie design

Contactpersoon