NL FR EN

De Ver-A-T1D studie

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie bij volwassenen met nieuw gediagnosticeerde type 1 diabetes mellitus, waarin het effect van verapamil SR op het behoud van de bŤtacelfunctie wordt onderzocht.

Doel van de studie

Het bevestigen van het effect en nagaan van de veiligheid van 360 mg verapamil met verlengde afgifte (SR) eenmaal daags oraal toegediend op het behoud van de bŤtacelfunctie gemeten als gestimuleerd C-peptide na 12 maanden in vergelijking met placebo.

Welke behandeling wordt onderzocht?

Verapamil heeft mogelijks een beschermend effect op het behoud van de residuele bŤtacelfunctie naast het gekend antihypersentief effect. 

Verloop van de studie:

De deelnemers zullen gerandomiseerd worden in 2:1 tussen 360mg verapamil SR en placebo, eenmaal daags oraal toegediend (getitreerd gedurende de eerste 3 maanden van 120 mg tot 360 mg). Op regelmatige tijdstippen zijn er bezoeken aan het studiecentrum. De bŤtacelfunctie wordt geŽvalueerd met behulp van mixed meal tolerance tests. Daarnaast worden capillaire glucose en C-peptide metingen op dried blood spots ambulant uitgevoerd gedurende de volledige 12 maanden follow-up.

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

BDR in samenwerking met INNODIA - Contact: 

02 477 45 46
contact@bdronline.be  -  info@innodia.eu