NL FR EN

Overzicht MODY types

MODY wordt veroorzaakt door een mutatie in één enkel gen. Verschillende genen werden reeds ge?dentificeerd (zie tabel) maar er zijn 4 genen die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 85% van alle MODY.

HNF1A - MODY 3

Glucokinase - MODY 2

HNF4A - MODY 1

HNF1B - MODY 5

Overzicht van de verschillende MODY types met hun belangrijkste kenmerken

MODY

Referenties: www.diabetesgenes.org , Fajans S, Bell G. Diabetes Care 2011, 34:1878-1884 (incl. supplementary data), Van Crombrugge et al. Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie 2011